รวมลิงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ

กระบี่
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
    http://www.kbi.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
อาคาร ๔ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
    http://www.bkk1.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
เลขที่ ๑๑๒๘ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ อาคารเจตสานนท์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
    http://www.bkk2.obec.go.th
กรุงเทพมหานคร เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
๓๙/๑ ซอยเพชร ๔๘ ถ.เพชรเกษม ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐
    http://www.bkk3.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
    http://www.kri1.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนมทวน เดิม) ถนนกาญจนบุรี อู่ทอง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
    http://www.kan2.go.th/
กาญจนบุรี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค เดิม) ถนนไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
    http://www.kri3.obec.go.th
กาญจนบุรี เขต 4
    ศูนย์เตรียมความพร้อมด้าน ICT อาคารสำนักงาน สพท.กจ. 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
    http://kan4.kan2.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดิม) ๖๒ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
    http://www.ksn1.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยา ถนนห้วยเม็กฮ่องฮี อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐
    http://www.ksn2.obec.go.th
กาฬสินธุ์ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยผึ้ง เดิม) ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐
    http://www.ksn3.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เดิม) ถนนสุโขทัย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
    http://www.kpt1.obec.go.th
กำแพงเพชร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
บริเวณที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
    http://www.kpt2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เดิม) ๒๖๔ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
    http://www.kkzone1.go.th/
ขอนแก่น เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนชุมนุมบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐
    http://www.kkn2.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐
    http://www.kkn3.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา (รัชมังคลาภิเษก) ถนนมิตรภาพ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๔๐
    http://www.kkn4.obec.go.th
ขอนแก่น เขต 5
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ถนนมลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐
    http://www.kkn5.obec.go.th
จันทบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เลขที่ ๑ ถนนตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
    http://www.cti1.obec.go.th
จันทบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เดิม) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
    http://www.cti2.obec.go.th
ฉะเชิงเทรา เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
    http://www.chachoengsao1.go.th/
ฉะเชิงเทรา เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม เดิม) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
    http://www.cha2.go.th/
ชลบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
    http://www.chon1.go.th
ชลบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ถนนสุขประยูร ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐
    http://www.cbi2.obec.go.th
ชลบุรี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ ๑๕/๕๑ หมู่ ๒ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
    http://www.cbi3.obec.go.th
ชัยนาท
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนริมเขื่อน อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐
    http://www.cnt.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
    http://www.cpm1.obec.go.th
ชัยภูมิ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ถนนภูเขียว ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
    http://www.chaiyaphum2.net/
ชัยภูมิ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
    http://www.chaiyaphum3.go.th
ชุมพร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐
    http://www.cpn1.obec.go.th
ชุมพร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ที่ว่าการอำเภอหลังสวน (หลังเก่า) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐
    http://www.cpn2.obec.go.th
เชียงราย เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เดิม) ถนนสนามบิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
    http://www.cri1.obec.go.th
เชียงราย เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านร่องศาลา ถนนเชียงราย-พะเยา ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
    http://www.cri2.obec.go.th
เชียงราย เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จัน เดิม) ถนนหิรัญนคร อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐
    http://www.cr3.go.th/
เชียงราย เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ถนนเชียงราย เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐
    http://www.cri4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อาคารอำนวยการกลางชั้น ๔ ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
    http://www.chiangmaiarea1.net/
เชียงใหม่ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม เดิม) ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
    http://www.cmi2.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง เดิม) ถนนเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
    http://www.cmarea3.go.th
เชียงใหม่ เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง เดิม) ถนนเชียงใหม่ ฮอด ตำบลอุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
    http://www.cmi4.obec.go.th
เชียงใหม่ เขต 5
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด เดิม) อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๔๐
    http://www.chiangmaiarea5.go.th
ตรัง เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดตรัง เดิม) ๑๙๓ ม.๑๒ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
    http://www.trg1.obec.go.th
ตรัง เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยยอด เดิม) ๒๕๙ ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ๙๒๑๓๐
    http://www.trang2.go.th
ตราด
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตราด เดิม) ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
    http://www.tratedu.org
ตาก เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เดิม) ๑๐/๑ ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
    http://www.takesa1.go.th
ตาก เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
๓๕/๔ ถนนประสาทพิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
    http://www.taked2.org
นครนายก
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
    http://www.nayok.go.th
นครปฐม เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
    http://www.esanpt1.go.th
นครปฐม เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอนครชัยศรี เดิม) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
    http://www.npt2.obec.go.th 
นครพนม เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
    http://www.nped1.net
นครพนม เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ถนนศรีสงคารม ท่าแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
    http://www.npm2.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เดิม) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
    http://www.nma1.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐
    http://www.korat2.go.th
นครราชสีมา เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ถนนสุขาภิบาล ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐
    http://www.nma3.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ถนนชุมค้า ต.สีคิ้ว (บริเวณที่ว่าการอำเภอ) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐
    http://www.korat-ed4.com
นครราชสีมา เขต 5
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐
    http://www.korat5.go.th
นครราชสีมา เขต 6
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
ถนนรถไฟ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐
    http://www.nma6.obec.go.th
นครราชสีมา เขต 7
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐
    http://www.nma7.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดิม) ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
    http://www.nsta1.net

นครศรีธรรมราช เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งสง เดิม) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
    http://www.nst2.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนเชียรใหญ่ ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
    http://www.nst3.obec.go.th
นครศรีธรรมราช เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
(สำนักงานศึกษาธิการอำเภอท่าศาลา เดิม) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
    http://www.nst4.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เดิม) ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
    http://www.nakhonsawan1.com
นครสวรรค์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลาดยาว เดิม) หมู่ ๕ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
    http://www.nsw2.obec.go.th
นครสวรรค์ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ถนนไพศาลี-นครสวรรค์ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
    http://www.nsw3.obec.go.th
นนทบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เดิม) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
    http://www.nbi1.obec.go.th
นนทบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางใหญ่ เดิม) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๔๐
    http://www.neo-2.net
นราธิวาส เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
หมู่ ๑๐ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐
    http://www.nara1.org
นราธิวาส เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก (หลังเก่า) ถนนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐
    http://www.naraed2.org
นราธิวาส เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
    http://www.naraed3.net 

น่าน เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
    http://www.nan1.obec.go.th
น่าน เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
อาคารอุปแก้วโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐
    http://www.nan2.obec.go.th
บุรีรัมย์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เดิม) ๕๐ ถนนอิสาน ๕๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
    http://www.buriram.org
บุรีรัมย์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประโคนชัย เดิม) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
    http://www.br2.go.th
บุรีรัมย์ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ที่ว่าการอำเภอ (เก่า) ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
    http://www.brm3.obec.go.th
บุรีรัมย์ เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐
    http://www.buriram4.net
ปทุมธานี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประทุมธานี เดิม) ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
    http://www.ptt1.obec.go.th
ปทุมธานี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนมัธยมสังคีลวิทยากรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐
    http://www.ptt2.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิม) หมู่ ๒ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
    http://www.pkn1.obec.go.th
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรานบุรี เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐
    http://www.pkn2.go.th
ปราจีนบุรี1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี1
เลขที่ ๘๑๔ ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
    http://www.prachinarea.net   

ปราจีนบุรี2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี2
998 หมู่ 2 ถนนนครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
    http://pri2.prachinarea.net
ปัตตานี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี เดิม) หมู่ ๖ ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
    http://www.pattani1.go.th
ปัตตานี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เดิม) อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๖๐
    http://www.pattani2.go.th
ปัตตานี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ตำบล ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
    http://www.pattani3.go.th
พระนครศรีอยุธยา 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1
ถนนอยุธยา อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
    http://www.ayutthaya1.net
พระนครศรีอยุธยา 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสนา เดิม) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
    http://www.ayutthaya2.go.th
พะเยา เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เดิม) เลขที่ ๕๘๘ ถนนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
    http://www.pyo1.obec.go.th
พะเยา เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจุน เดิม) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐
    http://www.pyo2.obec.go.th
พังงา
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ซอยชุมนุมราษฏร์ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐
    http://www.pna.obec.go.th
พัทลุง1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง1
เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ถนนเอเชีย ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
    http://www.plg1.obec.go.th
พัทลุง2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง2
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
    http://www.plg2.obec.go.th
พิจิตร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
(สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดจังหวัดพิจิตร เดิม) ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
    http://www.phichit.net
พิจิตร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ถนนห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐
    http://www.phichit2.net
พิษณุโลก เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เดิม) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
    http://www.plk1.obec.go.th
พิษณุโลก เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิต (๑๒) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐
    http://www.phitsanulok2.go.th
พิษณุโลก เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
อาคารเลขที่ ๕๕๙/๑๙-๒๐ ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๖๐
    http://www.plk3.obec.go.th
เพชรบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เดิม) ๒๖๔ หมู่ ๒ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
    http://www.petburi.go.th
เพชรบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สามแยกวัดหนองแขม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐
    http://www.pbi2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิม) ถนนเพชรบูรณ์-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
    http://www.pbn1.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ศูนย์พัฒนาการศึกษา สปอ.หล่มสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
    http://www.pbn2.obec.go.th
เพชรบูรณ์ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน เดิม) เลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๔ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐
    http://www.pbn3.com
แพร่ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เดิม) ถนนสายแพร่ ลอง ๒ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
    http://www.pre1.obec.go.th
แพร่ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ถนนจรูญลองรัต ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๕๐
    http://www.pre2.obec.go.th  

 ภูเก็ต
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ถนนแม่หลวน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
    http://www.pkt.obec.go.th
มหาสารคาม เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เลขที่ ๑๐๙๓ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐
    http://www.mkarea1.go.th
มหาสารคาม เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๒๐
    http://www.mkarea2.com
มหาสารคาม เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ 2 ถ.ศรีโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
    http://www.mkarea3.go.th
มุกดาหาร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
    http://www.mdh.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ถนนขุนลุมประผาส อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
    http://www.msn1.obec.go.th
แม่ฮ่องสอน เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ถนนเวียงใหญ่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
    http://www.mhs2.go.th
ยโสธร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
    http://www.yst1.obec.go.th
ยโสธร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐
    http://www.yst2.obec.go.th
ยะลา เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐
    http://www.yla1.obec.go.th
ยะลา เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ หมู่ ๒ ถนนสุมยางศ์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ๙๕๑๓๐
    http://www.eduyala2.org
ยะลา เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
เลขที่ 34 หมู่ที่7 ถนนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
    http://www.yla3.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
    http://www.ret1.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
โรงเรียนสุวรรณภูมิ ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๓๑๓๐
    http://www.ret2.obec.go.th
ร้อยเอ็ด เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ถนนกำเนิดเพชร อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
    http://www.ret3.obec.go.th
ระนอง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เดิม) ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐
    http://www.rng.obec.go.th
ระยอง เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
เลขที่ ๑/๒๔ ถนนบางราก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
    http://www.ryg1.obec.go.th
ระยอง เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ตำบลวางว่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐
    http://www.ryg2.obec.go.th
ราชบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาราชบุรี เขต 1
หมู่ ๑๐ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
    http://www.ratchaburi1.org/web
ราชบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
หมู่ ๔ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐
    http://www.rbr2.net
ลพบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เดิม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
    http://www.lopburi1.net
ลพบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เลขที่ ๒๕๙ หมู่ ๓ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
    http://www.lri2.obec.go.th
ลำปาง เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เดิม) เลขที่ ๔๐๙ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
    http://www.lpg1.obec.go.th
ลำปาง เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
เลขที่ ๓๖๗ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐
    http://www.lpg2.obec.go.th
ลำปาง เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแจ้ห่ม เดิม) ถนนวิเชตนคร ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒๐
    http://www.lampang3.net
ลำพูน เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เดิม) ถนนป่าซาง ตำบลศรีย้อย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
    http://www.lpn1.obec.go.th
ลำพูน เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
บ้านถอยต้อม ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐
    http://www.lp2.go.th
เลย เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
    http://www.loeione.net
เลย เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง เดิม) ถนนภูมิวิถี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐
    http://www.loei2.net
ศรีสะเกษ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
(สำนักงานการปะถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เดิม) ถนนรัตนวงษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
    http://www.sisaketedu1.go.th
ศรีสะเกษ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ถนนศรีอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
    http://www.osea2.go.th
ศรีสะเกษ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
๖๙ หมู่ ๘ ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๑๔๐
    http://www.ssk3.obec.go.th
ศรีสะเกษ เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษากันทรลักษณ์ เดิม) ถนนวีระเทพ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
    http://www.sskedu4.go.th
สกลนคร เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร เดิม) ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
    http://www.sakonarea1.com   

สกลนคร เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสว่างแดนดิน เดิม) ตำบลสว่าง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐
    http://www.sakon2.com
สกลนคร เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ศูนย์ราชการวานรนิวาศ (สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวานรนิวาส เดิม) ตำบลวานรนิวาศ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐
    http://www.osesa3.net    

สงขลา เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขาลูกช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
    http://www.ska1.obec.go.th
สงขลา เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ถนนสาครมงคล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
    http://www.ska2.obec.go.th
สงขลา เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
๑๐๐ หมู่ ๒ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐
    http://www.sk3.go.th
สตูล
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐
    http://www.osesa.net
สมุทรปราการ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๒๗
    http://www.spn1.obec.go.th
สมุทรปราการ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม ๑๖ หมู่ ๑ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
    http://www.spn2.obec.go.th
สมุทรสงคราม
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
    http://www.skm.obec.go.th
สมุทรสาคร
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๒/๓ หมู่ ๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
    http://www.skn.obec.go.th
สระแก้ว เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เดิม) ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐
    http://www.sk1edu.org
สระแก้ว เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออรัญประเทศ เดิม) ถนนมหาดไทย เทศบาลตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐
    http://www.skarea2.org
สระบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี เดิม) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐
    http://www.srb1.go.th
สระบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก่งคอย เดิม) ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
    http://www.sbr2.obec.go.th
สิงห์บุรี
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เดิม)ถนนสิงห์บุรี อ่างทอง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
    http://www.singarea.moe.go.th
สุโขทัย เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
    http://www.sukhothai1.go.th
สุโขทัย เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก เดิม) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ๖๔๑๑๐
    http://www.sti2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) วัดป่าเลไลยก์ ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
    http://www.suphan1.go.th
สุพรรณบุรี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เดิม) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
    http://www.spb2.obec.go.th
สุพรรณบุรี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดิมบางนางบวช เดิม) หมู่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
    http://www.spb3.obec.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
    http://www.surat1.go.th
สุราษฎร์ธานี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
    http://www.sri2.obec.go.th   

สุราษฎร์ธานี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงสระ เดิม) ถนนสุราษฎร์-กระบี่ หมู่ ๘ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
    http://www.sri3.obec.go.th
สุรินทร์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ถนนสุรินทร์ ประสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
    http://www.surinarea1.go.th
สุรินทร์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๓๐
    http://www.srn2.obec.go.th  

สุรินทร์ เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ถนนสุรินทร์ ช่องจอม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐
    http://www.surinedu3.org
หนองคาย เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
    http://www.nkedu1.org
หนองคาย เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย เดิม) อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐
    http://www.nki2.obec.go.th
หนองคาย เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
ถนนมีชัย ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๔๐
    http://www.nki3.obec.go.th
หนองบัวลำภู เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู เดิม) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
    http://www.nblp.go.th
หนองบัวลำภู เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนากลาง เดิม) ถนนอุดรธานี เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
    http://www.nbp2.obec.go.th
อ่างทอง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ถนนเทศบาล ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐
    http://www.atg.obec.go.th
อำนาจเจริญ
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ถนนสุขาภิบาล ๑ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
    http://www.acr.obec.go.th
อุดรธานี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
๗/๗ ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
    http://www.udn1.obec.go.th  

อุดรธานี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ถนนอุมจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐
    http://www.udesa2.go.th
อุดรธานี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ถนนเทศบาล ๑ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐
    http://www.udonthani3.go.th
อุดรธานี เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ถนนบริบาลภูมิเขต อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐
    http://www.udon4.go.th  

อุตรดิตถ์ เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ถนนพาดวารี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
    http://www.uti1.obec.go.th
อุตรดิตถ์ เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด เดิม) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐
    http://www.utd2.go.th
อุทัยธานี1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี1
ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
    http://www.utt1.obec.go.th
อุทัยธานี2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี2
ถนนหนองฉาง-อุทัยธานี ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
    http://www.utt2.net
อุบลราชธานี เขต 1
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ถนนสุรศักดิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
    http://www.ubn1.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 2
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
    http://www.ubn2.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 3
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ถนนเทศบาล ๒ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
    http://www.ubn3.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 4
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวารินชำราบ เดิม) ถนนดำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
    http://www.ubn4.obec.go.th
อุบลราชธานี เขต 5
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
(สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเดชอุดม เดิม) ถนนบุญจันทร์ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
    http://www.ubn5.obec.go.th

 

Comments