ผลการสอบ O-NET จำแนก 8 กลุ่มสาระวิชา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  7795 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 01:03 kissada phom-In
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2986 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 01:01 kissada phom-In
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  953 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2554 01:00 kissada phom-In
Comments