เพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินการอ่านคล่อง/แนวการตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โพสต์4 มิ.ย. 2553 02:26โดยpiyanut Sansitthiyod   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2553 00:33 ]
สพทฐ แจ้งเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินการอ่านคล่อง แนวทางการตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือการประเมินการอ่านค่ล่องและการเขียนคล่อง ในการสอบ NT นักเรียนชั้น ม 1  ปีการศึกษา 2552
Comments