จังหวัดเชียงราย

 
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สังกัด สพฐ.
ที่ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
1 สามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เมืองเชียงราย เชียงราย
3 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย
4 ห้วยสักวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย
5 เมืองเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
6 ดอนชัยวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย
7 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เมืองเชียงราย เชียงราย
8 สามัคคีวิทยาคม 2  เมืองเชียงราย เชียงราย
9 เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย เชียงราย
10 ดอนศิลาผางามวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย
11 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
12 พานพิทยาคม พาน เชียงราย
13 พานพิเศษพิทยา พาน เชียงราย
14 นครวิทยาคม พาน เชียงราย
15 แม่อ้อวิทยาคม พาน เชียงราย
16 ดอยงามวิทยาคม พาน เชียงราย
17 ป่าแดดวิทยาคม ป่าแดด เชียงราย
18 แม่สรวยวิทยาคม แม่สรวย เชียงราย
19 วาวีวิทยาคม แม่สรวย เชียงราย
20 แม่เจดีย์วิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
21 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เวียงป่าเป้า เชียงราย
22 แม่ลาววิทยาคม แม่ลาว เชียงราย
23 แม่จันวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
24 จันจว้าวิทยาคม แม่จัน เชียงราย
25 เชียงแสนวิทยาคม เชียงแสน เชียงราย
26 บ้านแซววิทยาคม เชียงแสน เชียงราย
27 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ แม่สาย เชียงราย
28 วัดถ้ำปลาวิทยาคม แม่สาย เชียงราย
29 สันติคีรีวิทยาคม แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
30 ดอยหลวงรัชมัคลาภิเษก กิ่งอำเภอดอยหลวง เชียงราย
31 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย เชียงราย
32 บ้านเทิดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
33 บ้านห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
34 เชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
35 บุญเรืองวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
36 ห้วยซ้อวิทยาคม เชียงของ เชียงราย
37 เทิงวิทยาคม เทิง เชียงราย
38 ปล้องวิทยาคม เทิง เชียงราย
39 พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
40 ไม้ยาวิทยาคม พญาเม็งราย เชียงราย
41 แม่ต๋ำวิทยา พญาเม็งราย เชียงราย
42 เวียงแก่นวิทยาคม เวียงแก่น เชียงราย
43 ขุนตาลวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
44 ยางฮอมวิทยาคม ขุนตาล เชียงราย
Comments