สไลด์โชว์ PicasaWeb

การประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สู่โรงเรียนต้นแบบในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ หรือโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3  เมื่อวันที่ 7-8-9 มกราคม 2556 โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 โรงเรียนเข้ารับการประเมิน ได้แก่ โรงเรียนธารประสาทเพชรวิทยา โรงเรียนหันห้วยทรายวิทยาคม และโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ตามลำดับ โดยผลการประเมินทั้ง 3 โรงเรียนผ่านการรับรอง...      ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
 
 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มเลขานุการ กตปน. สพม.31 ออกเก็บข้อมูลโรงเรียนกลุ่มที่มีผล O-Net ปี 2554 สูงเพื่อถอดประสบการณ์การบริหารคุณภาพสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน และถอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้วยการสัมภาษณ์การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีผล O-Net สูง โดยมีกำหนดการดังนี้ 
11 ธันวาคม 2555 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีผล O-Net ปีการศึกษา 2554 สูง รวม 6 โรงเรียนได้แก่      รร. มัธยมหลวงพ่อคูณ รร.บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์ รร.ชุมพวงศึกษา รร.มหิศราธิบดี รร.เทศบาล 1 (บูรพาพิทยากร)และ รร.อุบลรัตน์ราชกัญญา
19  ธันวาคม 2555 ออกทำการเก็บข้อมูล รร.บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์
25  ธันวาคม 2555 ออกทำการเก็บข้อมูล รร.ชุมพวงศึกษา
  3  มกราคม 2556 ออกทำการเก็บข้อมูล รร.มหิศราธิบดี
ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) สพม.31      จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2555 ณ ห้องสมศักดิ์ พันธ์เกษม โดยมี ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา เป็นประธานการประชุม มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่มีผล O-Net  สูง แต่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการแข่งขันสูงหรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่ม 25 % แรกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครราชสีมา รวม 6 โรงเรียนที่มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ซึ่งได้แก่ รร. มัธยมหลวงพ่อคูณ รร.บ้านเหลือมพิทยาสรรพ์ รร.ชุมพวงศึกษา รร.มหิศราธิบดี รร.เทศบาล 1 (บูรพาพิทยากร)และ รร.อุบลรัตน์ราชกัญญา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

คณะประเมินโรงเรียนในฝันประจำเขตตรวจ ระดับจังหวัดนครราชสีมา (Roving Team : RT)
เข้าเตรียมความพร้อมรับการประเมินสู่ต้นแบบในฝันโรงเรียนเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สพม.31 ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (นายประเสริฐ  ศิลปะ) ผอ.รร.จักราชวิทยา (นายโกศล  พงษ์พานิช)  และคณครูที่เข้ามาเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของครู-นักเรียน โรงเรียนเทพาลัย เช่น รร.ธารประสาทเพชรวิทยาคม และ ผอ.รร.กระเบื้องนอกพิทยาคม
 
 
 
 
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.31 เข้าเยี่ยมสัมภาษณ์การถอดประสบการณ์การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้แกนหลัก คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เนื่องจากเป็นโรงเรียนกลุ่มที่มีผลการทอสอบระดับชาติ (O-net)สูง ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

สไลด์โชว์ PicasaWeb

ราคาน้ำมัน

 • บาท/ลิตร
 • เบนซิน         9142.94
 • แก๊สโซฮอล 9135.54
 • แก๊สโซฮอล 9538.04
 • แก๊สโซฮอล E2034.64
 • แก๊สโซฮอล E8522.52
 • 07 มิ.ย. 54 09.05 น.
 • บาท/ลิตร
 • ดีเซล                     29.99
 • เบนซิน                  9549.34
 • ก๊าซ CNG (NGV) 8.5
 • ก๊าซ LPG             11.40

ราคาทอง

 • ซื้อ/ขาย
 • ทองแท่ง

  22,150 22,250

 • ทองรูปพรรณ

  21,830.40 22,650

update วันที่ 18 มิ.ย. 54 เวลา 21:00 น.

อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน / บาท ราคารับซื้อ ราคาขาย


 

หัสนัย กันธรส
 •  

   
  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

  เตรียมเรื่อง กบข.ที่เอาปรียบข้าราชการ ยื่นให้ "ยิ่งลักษณ์"พิจารณายกเลิกหรือปรับแก้
    
   
   
   
  เอกสารล่าสูด WCSS "แนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล" : World -Class Standard School Instsruction Guidelines สนใจดาวน์โหลดได้ที่นี่
   
   
  ซ้อมความเข้าใจการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการลง ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf   ดาวน์โหลด
   
       แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในปีงบประมาณ 2554