หน้าแรก

นักฟิสิกส์เสี่ยงตายเพื่อทดสอบพลศาสตร์ของไหล

 ชวนชม ดาวเคียงเดือน จันทร์เสี้ยวเคียงดาวพุธ ดาวศุกร์ เช้ามืด 6-7 ก.พ.

นักวิทย์ฯ ยันโลก-ดวงจันทร์ เกิดจากการชนกันของ 2 ดาวเคราะห์10 อันดับสุดยอดนักฟิสิกส์ของโลกตลอดกาล

·         อันดับที่ 1  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

·         อันดับที่ 2  ไอแซก นิวตัน (Isaac New-ton)

·         อันดับที่ 3  เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์ (James Clerk Maxwell)

·         อันดับที่ 4  นีลส์ บอร์ (Niels Bohr)

·         อันดับที่ 5  เวิร์นเนอร์ ไฮเซนเบิร์ก (Werner Heisenberg)

·         อันดับที่ 6  กาลิเลโอ (Galileo)

·         อันดับที่ 7  ริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman)

·         อันดับที่ 8  พอล ดิแรก (Paul Dirac)

·         อันดับที่ 9  เออร์วิน ชโรดิงเจอร์ (Erwin Schrodinger)

·        อันดับที่ 10 เออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)สุดยอดนักฟิสิกส์ของประเทศไทย