Taipei Municipal Xihu Junior High School

Address:
No.27,  Sec.1,  Huan Sham Rd.,  Nei-Hu District,
Taipei City, 11443 Taiwan(R.O.C.)
Tel. No.: 886-2-27991817
Fax No.: 886-2-27993284
Email :