Vrije Basisschool

WELKOM OP ONZE SCHOOL!

Onze school is een gastvrije kleurrijke katholieke school

die openstaat voor ieder die onze (leef)regels respecteert.

We leggen accent op onderwijs op maat voor elk kind voor wiskunde, bewegen, talen, talenten

en op burgerzin en samenwerken binnen alle domeinen.

De bouw is gestart