algemene-documenten

Op deze pagina vind je de overgangsnormen zoals ze gelden op het 4e Gymnasium.


Om te berekenen wat de gevolgen zijn van je cijfers voor de overgang naar een volgende klas is een invulblad ontwikkeld.
Wanneer je je rapportcijfers invult in het invulblad van je afdeling (onderbouw of middenbouw), wordt duidelijk of je huidige cijfers leiden tot bevordering of afwijzing, of dat je in de bespreekzone terecht komt, waarover de rapportvergadering een uitspraak moet doen.
Ċ
Jeroen Bergamin,
28 jun. 2016 07:19
Comments