ONDERDELEN

Hieronder bevinden zich alle onderdelen van het aankomende klassentoernooi. Je overlegt als klas wie zich voor welk onderdeel gaat inzetten. Het aantal deelnemers per onderdeel is beperkt en sommige activiteiten vinden tegelijk plaats. IEDEREEN moet in totaal aan MINIMAAL TWEE onderdelen meedoen (het maken van de film telt hierbij niet mee). Bij het sporttoernooi is het verplicht aan EÉN van de drie SPORTEN mee te doen (voetbal, hockey, softbal/frisbee).

Ook is het voor IEDEREEN VERPLICHT bij de start van het klassentoernooi aanwezig te zijn.

Bij elk onderdeel staat hoeveel deelnemers er per klas mogen meedoen en of je iets moet voorbereiden of niet. Veel succes!