2) Uit de jaaragenda

Belangrijke data voor klas 3 dit jaar:
-15 november: mentorenspreekuur
-20 december: uitdelen rapporten
-9 januari: ouderavond over profielkeuze
-16 januari en 18 januari: tienminutengesprekken
-5 februari: voorlopige profielkeuze inleveren
-25 april: definitieve profielkeuze inleveren
-31 mei: tienminutengesprekken (maar geen rapport meer!)
-27 juni tot en met 3 juli: toetsweek

-20 juli: rapport ophalen
Comments