SEED Capital D&O Rammeaftale
SEED har sammen med det internationale forsikringsselskab AIG Europe S.A. lavet en ramme-aftale, der sikrer alle SEED-portefølje selskaber adgang til markedets bredeste vilkår og bedste præmie på forsikring af direktions- og bestyrelsesansvaret. Vi anbefaler alle vores porteføljeselskaber, at tegne denne forsikring eftersom, alle eller enkelte medlemmer af ledelsen og/eller bestyrelsen i en uheldig situation kan blive holdt personlig erstatningsansvarlig for et eventuelt formuetab, som virksomheden har påført andre. 

Forsikringen dækker alle tidligere, nuværende og kommende medlemmer af direktion og bestyrelse for ethvert personligt ansvar for formuetab. Forsikringen kan betragtes som en væsentlig retshjælpsforsikring med dækning for sagsomkostninger, der ofte kan udgøre et betydeligt beløb uanset frifindelse, forlig eller frafald af sagen.

I henhold til gældende Danske love er du som medlem af en virksomheds bestyrelse og/eller direktion personligt ansvarlig for dine handlinger. Det betyder at du hæfter direkte og solidarisk med din personlige formue for fejl og forsømmelser i forbindelse med dit arbejde for virksomheden (mis-management).

Vedhæftede regneark kan ved korrekt udfyldelse udregne præmien. Dernæst udskrives arket og underskrives af virksomheden. Dokumentet scannes og sendes som kopi til undertegnede. Alle spørgsmål vedrørende arket og dets udfyldelse kan ligeledes rettes til undertegnede.

Venligst ret alle spørgsmål vedr. dette skema til Michelle Toki Jensen på telefon 40116099 eller email mtj@hertzco.com
ċ
Martin Hagen Ødum,
7. mar. 2017 06.58