"A complaint is a gift". Vi værdsætter og modtager gerne enhver kritik, herunder din opfattelse og oplevelser med os. 

Ris eller ros og eventuelle klager bedes rettet til selskabets klageansvarlige, bestyrelsesformand, Kim Berknov.