Internationalt netværk
Hertz & Ødum er medlem af flere internationale mæglernetværk med kontorer i over 100 lande. Disse netværk består af selvstændige forsikringsmæglervirksomheder med væsentlig markedsposition og stærke lokale relationer. For manges vedkommende er der tale om samarbejdsafatler der har varet over 10 år. Alle medlemmer i netværket deler samme forretningsfilosofi og har interesse for - og erfaring i håndtering af - indkommende forretning. 

London-markedet
Hertz & Ødum er aktive på London markedet, herunder Lloyd's markedet og dets utallige syndikater. Vi indhenter typisk tilbud på større dækninger inden for clinical trial insurance, direktions- bestyrelsesansvarsforsikring, professionel ansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring og ”Bankers Blanket Bonds” og M&A-løsninger.  Vi samarbejder med en række wholesale/niche-mæglere med speciale i de nævnte forsikringstyper.

Hertz & Ødum sørger for indhentning af risikooplysninger og servicerer kunden i Danmark, mens vores samarbejdspartnere sørger for udbud og tilbud, placering af dækning, udstedelse af police m.v.