Virksomheden
Hertz & Ødum er en mindre forsikringsmægler- og forsikringsrådgivnings-virksomhed med speciale i de vanskeligere risici og forsikringstyper. Vi beskæftiger os udelukkende med skadesforsikringer og forsøger ikke at være alt for alle. Vi har valgt at indgå i en række alliancer med samarbejdspartnere, der er specialister på hver deres felt og som løbende eller lejlighedsvist ”spiller med på vores hold”. 

Kunderne
Vi vælger vores kunder med omhu og vil helst løse opgaver, der både er udfordrende for os og skaber konkret værdi for kunderne. Vore kunder er virksomheder af forskellig størrelse og fra mange forskellige brancher, og kendetegnet ved at være virksomheder med teknisk og/eller forsikringsfagligt vanskelige problemstillinger. For en stor dels vedkommende drejer det sig om sektorerne Finans, Invest, Bio-Tech, Pharma og High-Tech.

Kunderne vælger os, fordi de ønsker at have adgang til viden og kompetencer, de ikke selv besidder og vil ofte overlade til os at designe, placere og servicere de relevante forsikringsdækninger. Vi indretter samarbejdet efter kundens konkrete behov og kan påtage os såvel ad hoc-opgaver som løbende betjening. 

Ifølge vores kunder er vi kvalitetsbevidste, arbejder hurtigt og effektivt og med fokus på det væsentlige

Hertz & Ødum er godkendt af Finanstilsynet og medlem af Forsikringsmæglerforeningen i Danmark.