Hertz & Ødum Forsikringsmæglere A/SHertz og Ødum Forsikringsmæglere A/S har til huse i Forskerparken Scion DTU

Scion DTU huser forskningstunge virksomheder inden for biotech, nanotech, miljøteknologi, medico, IT udvikling og anden højteknologi og tilbyder faciliteter til alle faser i virksomhedens vækst – fra opstart til kommercielt modne forskningsvirksomheder.

En betydelig del af virksomhederne er opstået ved knopskydninger fra store virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck og Novozymes. 170 virksomheder og mere end 3500 medarbejdere er fordelt på forskerparkarealerne i Hørsholm og i Kgs. Lyngby. Hertz & Ødum bor side om side med disse spændende virksomheder og vi er stolte af at have mange af dem som vores kunder.

Hertz & Ødum Forsikringsmæglere A/S
Dr Neergaards Vej 3, Scion-DTU
2970 Hørsholm
Danmark
Telefon +45 96 95 60 00

Martin Hagen Ødum 
Mobil +45 61 68 02 89

E-mail: mod@hertzco.com