בית ספר מנגן

נשלח 25 בנוב׳ 2012, 11:14 על ידי תקשוב ביס חמד מירון

בבית ספר חמד המוזיקה הינה אפיק לפיתוח מצוינות .ופיתוח אנטלגנציה רגשית.

הלמידה מתנהלת ב-3 נתיבים.

כלי נשיפה – תלמידים מכיתות ד-ו  .המורה פלאקס .נגן מומחה ברקלרינט מנחה 4 קבוצות רב גלאיות: חליל צד ,חצוצרה, טרבון, קלרנט,

בבית הספר יש הרכב מוזיקלי המופיע בפורמים שונים .

הלמידה  בכלים אלו משולבת לאורך שעות הבוקר . ההרכב המוזיקלי מקיים את מפגש לאחר שעות הלימודים.

כלי קשת –בית ספר מנגן וצומח ,כל תלמידי שכבת ב,ג .מחולקים ללמידה בכלי קשת .שעה שבועית, הכלים: כינור, צילו,השנה יוקם הרכב מוזיקלי המשלב חליל צד וכלי קשת .ההרכב יקיים את מפגשו בסוף יום הלימודים.רכז המוסיקה בבית הספר הינו המוזקאי דור וקסלר .

כלי הקשה –מיומנה- בנתיב זה הלמידה בקבוצה גדולה המשלבת נגינה באברי הגוף וכלי הקשה .

מטרת בית הספר להעניק חינוך קדם מוזיקה בכיתות א , ומכיתות ב –ו לאפשר לכל תלמיד ללמוד לנגן בכלי המתאים לו על פי דעת צוות מוזיקה.
Comments