secretariaatsmedewerker
mevr. Verhelst

secretariaat@heilighartschooltereken.be
Tel: 03 776 28 14 - Fax: 03 776 98 20