secretariaatsmedewerker:
mevr. Verhelst

secretariaat@heilighartschooltereken.be
Tel: 03 776 28 14