Hoang Thi Kieu Trang 2018

    Bộ môn Vật lý Hạt nhân - KTHN 
    Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật
    Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp HCM
    Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5
                 Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Điện thoại: (+84) 0283 832 4468
    Email: htktrang@hcmus.edu.vn