กลุ่มบริหารวิชาการ


  • นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน (สพฐ) ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคา 2561 จำนวน 2 รายการดังนี้
  1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 91 คะแนน 
      1.1  นางสาวดาริน  เมินธนู   ม.6/6 
      1.2  นางสาวธันยาพร  ศักดิ์ศรีสุนทร  ม.6/6
      1.3  นางสาวศิริลักษณ์   พลายด้วง ม.6/6
  2. การแข่งขันตอบคำถามวัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญทอง ได้100 คะแนนเต็ม
      2.1  ด.ญ.สิริวิภา  แทนด้วง  ม.3/2
      2.2  ด.ญ.ศิริกานต์ สุขศรีเมือง  ม.3/2 • ติวเข้มนักเรียน ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุด โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
 • นักเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภาค ในวันระพี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28  ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารโรงเรียน


นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ