กิจการนักเรียน

  ผู้บริหารโรงเรียน


      
         นายคีรี  มากสังข์
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
Comments