teszt

Felszínalaktan gyakorlás
A felszínformákat jellemzően több folyamat hozza létre. A legjellemzőbbet kell kiválasztani!
A feladat végén az egyes kérdésekre adott válaszok ellenőrizhetők!