ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

 
 
1. Click  ดาวน์โหลด  เนื้อหาเพื่อศึกษาก่อนทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. Click ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3. Click  ดาวน์โหลด  แบบสรุปผล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตรวจสอบเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 
 
Č
ċ
ď
ประเสริฐ พจนเวท,
16 ก.พ. 2555 00:45
Ĉ
ď
ประเสริฐ พจนเวท,
1 พ.ย. 2554 23:49