แจ้งให้นักเรียนทราบ 
ให้นักเรียนที่ยังไม่สอบ  Midterm  และ  ยังไม่ทำแบบทดสอบ    รื่องสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค     
เข้ามาทำได้   จนถึง เวลา 24.00  น
ของวันที่  วันที่   6 ต.ค.  2560  
    แบบทดสอบ
  1.   Midterm

   *************************
 แจ้งให้นักเรียนทราบ
  ให้นักเรียนตรวจสอบการส่งงานและคะแนนเก็บ
  มีปัญหา   ติดต่อครูได้  ที่ ...
   Email : kroosert@hatyaiwit.ac.th
          update  6 ต.ค. 60 ( 09.37 น.)

                        .4/1 - ม.4/10
                        ม.4/11 - ม.4/19

Image result for ลายดอกไม้คั้น