דף קשר שבועי -Epstein School                                                         
 

                                                                                                

 קישור למבחני מיצ"ב                                                                                                                   
 
Happy  Passover

וידאו של YouTubeצפו בשירים הנלמדים בכיתות
Pizza and Chips

וידאו של YouTubeוידאו של YouTube


The story Sam and Ann...

וידאו של YouTubeColors and Flags 4th Grade...

וידאו של YouTube
וידאו של YouTube


YouTube Video

YouTube Video

 

YouTube Video

 

YouTube Video

 


 
מטלות מתוקשבות כיתה ד'
 
מטלות מתוקשבות כיתה ה'
 
 
 
מטלות מתוקשבות כיתה ו'
 
 
הכתבות

כיתה ד'


כיתה ה'
כיתה ו'