וידאו של YouTubebrush your teeth...

וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


Picture of the week
           
 6th Grade songs -  Tracy Chapman

וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


Present Simple

וידאו של YouTube6th grade - five food groups

                                   
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7rnYSoPIiyyBvdgMP0CNy-xu9dgffQLbmWN1x2fGUIhymBzjBaAJerusalem


כתיבת מכתבי הכרות לתלמידי בית הספר אפשטיין בסנט לואיס                                                      

וידאו של YouTube


                                                                                                                 
 

צפו בשירים הנלמדים בכיתות

וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


וידאו של YouTube


וידאו של YouTube

וידאו של YouTubeוידאו של YouTube


וידאו של YouTubeוידאו של YouTube

וידאו של YouTubeוידאו של YouTube

 
 

וידאו של YouTube
מטלות מתוקשבות כיתה  ה'

 
מטלות מתוקשבות כיתה ו'
 

הכתבות

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'