.חג עצמאות שמח לקהילת ״ קשת התקווה״ ולכל בית ישראל

לנו הזכות והחובה כבית משלב להמשיך ולפעול למען עתידו של עם ישראל, למען עתידה של מדינותינו ביצירת עם ישראל אחד יחיד ומאוחד


אמנות קשת התקווה: כיתות א' יוצרים בגואש מרבדים ירוקים של תחילת האביב.

מצגת ללא כותרת (1).pdf