כיתה ד' בחוות אדמה

,במשך שלושה חודשים התלמידים עבדו על פרויקטים בקבוצות קטנות

.תוך כדי התייחסות לשיתוף פעולה ויצירה משותפת

:היום הציגו הקבוצות אחת בפני השניה את הפרויקט ודיברו על התהליכים שעברו

?מה היו הקשיים? כיצד קיבלו החלטות ופעלו

.ולבסוף ענו על שאלות של יתר התלמידים

יום המעשים הטובים מציין פעילות מתמשכת של עשיית טוב, המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת את הקשר הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה מעגלי התנדבות

המסר העיקרי ביום זה הוא שמעשה טוב יכול להיות כל דבר- בבית החינוך "קשת התקווה" ציינו את היום בביקור של כיתות ו' במועדון לקשיש בישוב או במפגש עם הקשיש בביתו. התלמידים הכינו ברכה וצרפו אליה פרח

כיתות ה' ו ב' נפגשו עם ילדי הגנים הסמוכים לביה"ס ופעלו יחדיו

״והיה כעץ שתול פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״( תהילים)

.תערוכה בלובי משולבת תוצרי תלמידים

מצגת ללא כותרת (1).pdf