ברוכים הבאים לאתר מועצת התלמידים - האתר אינו חלק מאתר בית ספר השחר ומתוחזק ע"י תלמידים . 
מטרות המועצה - 
1. המועצה היא כתובת עבור התלמידים של בית הספר בכל 
    בעיה וענין . תלמידים יכולים לפנות למועצה באמצעות  
    תיבה או באמצעות האתר והמועצה תנסה לסייע .
2. המועצה תסתייע בצוות ומנהלת בית הספר . 
    נקבעה פגישה פעם בחודש עם מנהלת בית הספר . 
3. עידוד מעורבות תלמידים בחיי בית הספר ובעיצוב חייהם
    בעת שהייתם בבית הספר ולאחר מכן .
 

יו"ר המועצה הנבחר  - 
נמרוד משולם וקסלר . 

פעילויות קרובות :
1. שוק קח-תן - 26.2 
     כיתות א-ב - 09.20
     כיתות ג-ד -  10.45
     כיתות ה-ו     11.25

2. פעילות פורים : 
בקרוב . ניקיון השירותים , הפסקות פעילות , לוגו ביה"ס ,
פעילות פורים , שוק קחתן. 

מועדי מפגש עם מנהלת בית הספר - 
31.1 - סיכום סקר עמדות , הערכות לפורים . 
28.2
28.3
25.4
30.5
27.6 - מפגש מסכם . הערכות לשנה הבאה