אמור לי ואשכח , למד אותי ואזכור , שתף אותי ואלמד - בנג'מין  פרנקלין


מהי למידה סביב פרויקטים?

https://sites.google.com/a/hashachars.biz/pbl/home/knyst-tlmydym

הספרות המדעית מתארת כמה צורות לימוד המעודדות פיתוח של כישורי חשיבה מסדר

גבוה. קיימים כמה מאפיינים משותפים לצורות לימוד אלו, כגון:

• קיימים קשרים בין החומר הנלמד לנושאים המעניינים את התלמידים.

• תוכנית הלימודים המתאימה לידע המוקדם של התלמידים ולהתפתחותם

האינטלקטואלית.

• שילוב של מטלות מאתגרות לתלמידים.

• עידוד של לימוד יחידני, כאשר התלמיד אחראי לקצב התקדמותו ולשליטתו בחומר

הנלמד.

• עידוד אינטראקציה בין התלמידים ומתן עזרה הדדית.

• שילוב של לימוד עם חשיבה (רפלקציה) וחשיבה על חשיבה (meta cognition).

https://sites.google.com/a/hashachars.biz/pbl/home/dp-slyth-mwrh

למידה סביב פרויקטים נחשבת לאחת מצורות הלימוד היעילות ביותר והיא כוללת את כל

המאפיינים הנזכרים בתוספת הדגשים נוספים, כגון:

• התנסות בניסוח והגדרה של בעיות חדשות.

• התנסות בתהליכים של פתרון בעיות ושל קבלת החלטות.

• הבנייה של ידע בין-תחומי.

לנקודה האחרונה יש חשיבות מיוחדת בהיותה אחת מהיסודות של למידה משמעותית.

למידה משמעותית פירושה הבניית הידע.

מכל האמור לעיל צריך לתת תשומת לב מרובה לעובדה שהמרכיב העיקרי של למידה סביב

פרויקטים הוא התהליך המורכב אותו עובר הלומד במהלך בניית המוצר ולא התוצר

הסופי.


לקוח מתוך:

מדריך למורה לביצוע עבודת גמר במגמת הנדסת אלקטרוניקה


כניסת מורים