תקנון ביה"ס

תקנון וחוקי בית הספר

חוקי בית הספר באים להבטיח את שלומם, ביטחונם ורכושם של באי בית הספר.

בית הספר רואה בקיום סדר ומשמעת נאותים תנאי ללמידה, לשהות בטוחה ומהנה ובסיס ליצירת אקלים בית ספרי חיובי.

 

גבולות "בל יעבור"

ü     לא ניתן להשתמש באלימות על כל סוגיה (פיזית, מילולית, חרם, הצקות, העלבות, איומים, השחתת רכוש ופגיעה בסביבה).

ü     יש לנהוג בכבוד כלפי כל באי בית הספר (עובדים, מורים ותלמידים). לא יתקבלו  ביטויי חוצפה כלפי מבוגר אחראי.

ü     יש להישמע להוראות והנחיות המבוגר האחראי (אין מקום לסרבנות).

 

 התגובה במקרה של הפרת אחד מגבולות "בל יעבור"

1. השעיה בית ספרית (במקום שייקבע מראש ולאחר הודעה להורים).

2. תגובה להפרה מתמשכת תהיה השעיה מבית הספר (באישור מנהלת ביה"ס).

 

נוהל "פסק זמן" - חדר מנהלת

במקרה שתלמיד עבר על גבולות "בל יעבור" (אלימות לסוגיה, חוצפה או סירוב לשתף פעולה עם המורה), התלמיד יתבקש לצאת מהכיתה לחדר המנהלת . 

עליו לקחת איתו כלי כתיבה ואת הציוד הלימודי הנדרש ולבצע מטלה לימודית שתוטל עליו ע"י המורה.

תלמיד יוכל לחזור לכיתה רק אם ביצע את המטלה ושיתף פעולה.

המורה ינהל עם התלמיד שיחה אישית לסיכום האירוע.

 

 תגובות מדורגות להפרות משמעת והתנהגות אלימה

אנו מבקשים ליידע אתכם ההורים בהחלטה של ביה"ס למתן  תגובות אחידות להפרות משמעת והתנהגות אלימה. יתכן כי התגובות נראות נוקשות, אך לדעתנו אין  להקל ראש בכל התנהגות אלימה ועלינו למגר בכל דרך אפשרית את תופעת האלימות וחוסר המשמעת בכיתות. בשנים האחרונות אנו חשופים לנתונים קשים בתקשורת, ולכן אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של ההורים והבנתם בדחיפות וחשיבות הטיפול בתופעת האלימות בביה"ס. כל זאת לטובת תחושת המוגנות והביטחון של הילדים.

פירוט התגובות:

ככלל, תלמיד הנוהג באלימות או מהווה הפרה משמעותית ללמידה לא יוכל להיות בחברת הילדים. מדרג התגובות:

1. התראה על ידי המחנכת ותיעוד המקרה בטופסי "התנהגות חריגה".

2. יידוע ההורים בכתב על הפרת כללי ההתנהגות ועל דרך הטיפול.

3. במקרה ולא ניתן להרגיע את הילד ולהחזירו לתפקוד, הוריו יוזמנו מידית לבית הספר.

4. השעיה בחדר המנהלת  ל-15 דקות.

5. השעיה בחדר המנהלת לשעתיים. לאחר התנהגות אלימה יוזמנו ההורים לשיחה עם התלמיד והמחנכת.

6. מניעת השתתפות בשיעור/הפסקה. כל הרחקה משיעור תתועד בקלסר אצל מזכירת ביה"ס.

7. מניעת השתתפות בהמשך יום הלימודים וישיבה בחדר המנהלת . 

8. מניעת השתתפות בפעילות – פעילויות חינוכיות בית ספריות כגון טיולים, הצגות, טקסים בית ספרים.

9. מניעת ייצוג ביה"ס בטורנירים ובנבחרות.

10. הרחקה מביה"ס.

11. הרחקה לשלושה ימים מבית הספר באישור המנהלת עפ"י חוזר מנכ"ל ודיווח למפקחת ביה"ס.

הפרות המשמעת יתועדו בתיק אישי של התלמיד.

במקרה של חזרה על ההתנהגות יזומנו ההורים לשיחה עם המחנכת  והיועצת ולאחר מכן עם המנהלת.


ריכוז הנהלים ודרכי האכיפה

הנוהל התקין

תגובה -תוצאה לאי קיום הנוהל

1. לבוש והופעה

יש להקפיד להגיע לבית הספר באופן נקי ומסודר ובתלבושת ביה"ס; חולצה עם שרוול בהדפס סמל ביה"ס (את החולצות יש לרכוש אצל ספקים מטעם ביה"ס) עם נעלים סגורות או סנדלים. לשיעורי ספורט יש להגיע עם תלבושת מתאימה, חולצה ירוקה ונעלי ספורט.

אורך מכנסים קצרים עד אורך חצי ירך

1. המורה יעיר לתלמיד בנימוס ובפרטיות ויבהיר לו את כללי הלבוש המקובלים.

2. יידוע ההורים ובקשה למעורבותם

3. שיחה עם ההורים והמחנכת

2. ביקור סדיר

2.1 ביקורו הסדיר של התלמיד בבית הספר חיוני לתפקודו התקין וחשוב גם מהסיבות הביטחוניות והבטיחותיות. הביקור הסדיר מוסדר בחוק חינוך חובה. אחריותם החוקית של ההורים לוודא כי ילדם מבקר באופן סדיר בביה"ס.

2.2  חובת התלמיד להגיע בזמן בבוקר יום הלימודים. הלימודים מתחילים בשעה 08:30 בדיוק.

הגעה זו חיונית להתאקלמותו התקינה בסדר יום הלימודים ומהווה חלק אינטגראלי מביקורו הסדיר בבית הספר.

2.3  הורה שילדו חולה/נעדר מסיבה אחרת, מתבקש להתקשר לבית הספר וליידע את הצוות על ההיעדרות. יידוע כזה יסייע לצוות לעקוב אחר נוכחות התלמידים ולהיערך בהתאם.

2.4  יוצאים מבית הספר רק באישור כתוב מהמזכירה ובליווי מבוגר אחראי.

 

1. רישום במערכת ה"סמארטסקול" + יידוע המנהלת והיועצת + ההורים

2. שיחת הבהרה עם התלמיד

3. שיחת הבהרה עם ההורים

4. שיחת הבהרה עם מנהלת ביה"ס, יועצת, הורים ומחנכת

5. שיחה בצוות פרט

6. יידוע קצין ביקורים סדיר

3. נהלים במהלך השיעורים: הפרעה מכל סוג שהוא למהלכו התקין של השיעור פוגעת בזכותם של האחרים ללמוד.

השיעורים מתחילים בזמן, בהישמע הצלצול.

השיעור מתחיל בכתה מסודרת, התלמידים יושבים     

בשקט במקומותיהם, הציוד הדרוש על השולחן.

מדברים בשיעור ברשות בלבד.

במהלך השיעור יוצאים ברשות בלבד.

 

1. שיחת הבהרה + רישום במערכת ה"סמארטסקול"

2. יידוע ההורים

3. הרחקה מהשיעור  לחדר המנהלת לפרק זמן של 15 דק' ומתן עבודה חלופית. לאחר השיעור תיערך שיחה עם המורה המרחיקה והמחנכת.

4. יידוע המנהלת והיועצת.

5.לאחר 3 פעמים של הפרת משמעת יש לזמן שיחת הבהרה עם המנהלת, ההורים והמחנכת

4. נוהל ארוחות

4.1 ארוחות אוכלים בישיבה במקום בלבד. לא עוזבים את הכיתה במהלך הארוחה. המורה המלמד בכיתה ישהה בכיתה עד סיום הארוחה.

4.2 אין להביא ממתקים וחטיפים פרט לחטיפי בריאות ודגני בוקר.

4.3 חל איסור על הבאת מאכלים הכוללים אגוזים, בוטנים ושקדים!

4.4 אין להביא במהלך יום הלימודים ארוחות צהריים חמות לתלמידים.

4.5 אין לשלוח "מנות חמות" עם התלמידים.

 

5. אלימות מילולית: בית הספר ייתן מענה משמעותי חינוכי וטיפולי לתופעת האלימות על סוגיה השונים

5.1  מדברים בנימוס לכל באי בית הספר.

5.2  כל באי ביה"ס ינהגו בכבוד, בסובלנות ויכבדו כל אדם באשר הוא אדם. אין להשתמש במילים ובביטויים פוגעים (קללות, עלבונות, איומים, כינויים, חרם וכיוצא בזה).

1. רישום במערכת ה"סמארטסקול" + השעיה בית ספרית ושיחת הבהרה

2.  מכתב להורים

3.  בניית תכנית אישית לעיצוב    

      התנהגות עם יועצת בית הספר

4.  שיחת הבהרה עם מנהלת ביה"ס

5.  הרחקה ליום מביה"ס

6. אלימות פיזית

חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית מכל סוג שהוא כלפי כל אדם. נגיעה בגוף של כל אחד ללא רשותו, תתפרש כאלימות פיזית. איום על שלמות גופו של האחר תתפרש כאלימות אף היא.

1. במקרה של אלימות קשה יורחק הילד מידית מחברת הילדים ויופנה לחדר "פסק זמן"

2.  תיערך שיחת הבהרה עם המחנכת, רישום במערכת ה"סמארטסקול" + דיווח לתיק כיתה

3.  שיחה עם המחנכת ורכזת השכבה

4.  שיחת הבהרה עם המנהלת, ההורים, היועצת והמחנכת

5.  השעיה בית ספרית - הרחקה ליום לימודים/יומיים/חמישה (יידוע מפקחת המחוז בטופס חריג)

7. פגיעות מיניות

אסורה התנהגות שיש בה הטרדה מינית, ולכן: אסורה התייחסות מבזה לאדם ביחס לגופו, למינו ומיניותו או פניות בעלות אופי מיני, מילולי או פיזי לזולת.

 

1.      אזהרת התלמיד ע"י הצוות החינוכי.

2.      מכתב התחייבות של הפוגע לא לחזור על התנהגות מעין זו.

3.      התנצלות הפוגע בפני הנפגע.

4.      יידוע ההורים.

5.      המשך טיפול בהתאם לחומרת המקרה.

8. יציאה משטח גבולות ביה"ס

אין לצאת משטח ביה"ס ללא אישור.

1.      ההורים יוזמנו מידית לביה"ס.

2.      התלמיד יושעה מביה"ס ליום לימודים.

9. פגיעה ברכוש ציבורי או פרטי: רכוש בית הספר הנו רכוש ציבורי ונועד לרווחתם של כלל התלמידים

9.1   על התלמידים לשמור על רכוש בית הספר  ורכוש חבריהם כאילו היה רכושם.

9.2  חל איסור לגעת ברכושו של אחר ללא רשותו.

 

9.3  שומרים על ניקיון הכתות, המבנים והסביבה כולה. אשפה זורקים רק לפחים.

1. תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה"ס יישא בהוצאת התיקון/רכישה.

2.יידוע המנהלת וההורים.

3. יידוע גורמי חוץ.

10. טלפונים ניידים

כל פנייה טלפונית של התלמידים להורים במהלך יום הלימודים תהיה ביידוע המחנכת ודרך המזכירות.

במקרה של שימוש בפלאפון לכל מטרה במסגרת יום הלימודים יינקטו הצעדים הבאים:

1.      1. שיחת אזהרה.

2.      2. החרמה ואיסוף הטלפון בסוף יום הלימודים מהמזכירות.

3.      3. החרמת הטלפון ואיסופו ע"י ההורים ממזכירות ביה"ס.

11. נוהל ניקיון

11.1 תורני הכיתה אחראים לניקיון הכיתה. בסיום הארוחות יש לרוקן פחים. בהפסקה שנייה יש לטאטא את הכיתה.

11.2 על התלמידים להקפיד על ניקיון סביבת הלימודים ועל ניקיון חדרי השירותים. אין ללכלך במתכוון ואין לשחק בסביבת חדרי השירותים.

11.3 בסוף יום הלימודים על התלמידים להרים כיסאות.

11.4 בכל שבוע אחראית כיתה אחרת לניקיון החצר. יש לדאוג לניקיון חצר ביה"ס לפחות פעמיים במשך שבוע התורנות.

 

בשכבה בה תהיה הזנחה מכוונת או לכלוך באופן לא סביר, יופסק ניקיון המנקים ואחריות הניקיון תוטל על התלמידים כתורנות נוספת.

 

כיתה אשר הכיסאות לא יורמו – לא תנוקה באותו יום.


חלק א' - התארגנות מערכתית, חינוכית והסברתית

באחריות ביה"ס

בתחילת השנה יִלָמְדוּ כללי ההתנהגות בכיתות, נוהלי האכיפה והסבר על חשיבות השמירה על הכללים.

יתקיימו פעילויות חינוכיות בית ספריות באחריות רכזת זה"ב, רכזת חינוך חברתי, יועצת ביה"ס ואחראי ההסעות

קיום תורנות במתחם ההסעות

קבלת דיווח שוטף מנאמני הסעות ופעולה משותפת במקרה של קשיים חוזרים ונשנים

יידוע של הורים


חלק ב - כללי התנהגות בהסעות

מטרות הכללים לשמור על בטיחות הילדים הנוסעים באוטובוס ולחזק את תחושת המוגנות במתחם ההסעות ובמהלך הנסיעות.

הכללים חלים על כל ילדי בית הספר המוסעים.

בתחנות ההסעה:

ü     להסעות נקבעו תחנות איסוף בדרך אל בית הספר ובחזרה ממנו.

ü     ממתינים לאוטובוס רק בתחנה המיועדת לכך ורחוק ככל האפשר משפת הכביש.

ü     יש לחכות עד שהאוטובוס המגיע יחנה בתחנת ההסעה, ורק לאחר מכן אפשר להתקרב אליו.

בעליה לרכב:

ü     כאשר האוטובוס מגיע עולים עליו בנחת, לפי התור וללא דחיפות.

ü     נכנסים לאוטובוס רק מן הדלת הקדמית.

בזמן הנסיעה:

ü     יש לשבת במקומות הקבועים ברכב ההסעה, חגורים בחגורות הבטיחות.

ü     אין לנוע בתוך האוטובוס בזמן הנסיעה. אסור להוציא ראש או ידיים מבעד לחלון הרכב.

ü     יש לשמור על ניקיון האוטובוס ועל שלמות כל הרכוש בו (ספסלים, עמודי תמך, חלונות, שלטים וכד').

ü     אין להשליך בתוך הרכב חפצים או אשפה וכמובן לא מחוץ לרכב.

ü     תיקים וציוד אישי יש להחזיק ליד הרגליים או מתחת למושב, כדי לא להפריע למעבר נוסעים העולים לרכב או יורדים ממנו.

ü     יש לנקוט בשקט ובנימוס כלפי הנוסעים האחרים וכלפי הנהג (חיוך וברכת "שלום" ו"תודה" יתקבלו תמיד בשמחה).

ü     יש לשמור על השקט בזמן הנסיעה ולאפשר לנהג למלא את תפקידו. רעש מיותר, תנועה באוטובוס והשלכת חפצים מסיחים את דעתו של הנהג מהנהיגה.

בירידה מהרכב:

ü     יורדים מהדלת הקדמית של רכב ההסעות רק אחרי שעצר בתחנה המתאימה.

ü     לאחר הירידה יש להתרחק מהרכב לכיוון המדרכה או לכיוון חלק הדרך הרחוק מהכביש.

ü     יש להמתין רחוק משפת הכביש עד שהאוטובוס יעזוב את התחנה.

ü     אין חוצים את הכביש לפני אוטובוס חונה או מאחוריו.

כללי רכיבה באופניים:

החוק מחייב חבישת קסדה ברכיבה על אופניים.

ü     אין לרכב על אופניים בשטח ביה"ס. את האופניים יש להוביל לחנייה המיועדת לכך.

ü     בהגעה לביה"ס יש לרכב על שביל המיועד לרכיבה ולא על כבישים ראשיים.

ü     יש לרכב בזהירות רבה ולהימנע מעקיפות.

 

חלק ג'- נוהל טיפול בבעיות משמעת

במקרה של התנהגות בלתי הולמת והפרת התקנון יינקטו הצעדים הבאים:

1. שיחת משמעת עם אחראי ההסעות ודיווח כתוב למחנכת הכיתה.

2. שיחה משותפת עם מחנכת הכיתה ואחראי ההסעות, ודיווח כתוב להורים.

3. שיחה עם ההורים.

4. השעיה של יום מההסעה.

5. במידה וההתנהגות תישנה לאחר ההשעיה, יושעה הילד לשבוע מההסעות.

 

כל מקרה של אלימות יטופל בביה"ס כמקובל במקרה אלימות אחרים. 

אנו מקווים שנמנע מכל צעד לא נעים, ומבקשים אתכם ההורים לסייע בלימוד הילדים את כללי הבטיחות.

חדר פל"א  / חדר פ"ז 

חדר פל"אפעילות לימודית אחרת באחריותו של אוראל מדריך המוגנות, ובהתאם למערכת שתיבנה לתלמידים.

חדר פ"זחדר מנהלת , יפורט בהמשך.

נוהל השעיית תלמיד

ï    השעית תלמיד תתבצע אך ורק לאחר אישור מנהלת בית הספר, ולאחר מיצוי כל ההליכים. אין לאיים על תלמיד בהשעיה.

ï    ילד שהושעה יקבל עבודה ליום ההשעיה ע"י מחנכת הכיתה (שתיבדק עם חזרתו לכיתה).

ï    בערב ההשעיה תתקשר המחנכת לשאול לשלומו של הילד.

ï    ילד החוזר מההשעיה יחזור עם הוריו לשיחה עם המחנכת, ובמקרים חריגים עם מנהלת ביה"ס

ĉ
בית ספר השחר - admin,
3 במאי 2018, 3:47
Comments