תוכנית אמירים

אמירים

בית הספר חרט על דגלו את מיצוי המצוינות האישית לתלמידים ופיתוח סגל הוראה יוזם ויצירתי. תוכנית 'אמירים' למחוננים ומצטיינים מהווה במה לשני יעדים אלה. 
האגף למחוננים ומצטיינים בשיתוף אגפי הגיל במשרד החינוך מפעיל בשש השנים האחרונות את תכנית 'אמירים' בה נוטלים חלק בתי ספר יסודיים ועל יסודיים. במסגרת זו מופעלות מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים, תוך פיתוח והפעלת תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית ומזמנות אתגרים חדשים למשתתפים.
בתחילת השנה החלה התוכנית לפעול גם בבית הספר היסודי 'השחר' במועצה אזורית מטה יהודה. התוכנית פועלת בשתי שכבות גיל: כיתות ד' וכיתות ה'-ו'.
המשתתפים בתוכנית הינם תלמידים מחוננים ומצטיינים שמשתלמים בשלושה קורסים. תלמידי כיתות ד' לומדים על השילוב שבין תזונה נכונה לפעילות גופנית בקורס 'הצלחת המנצחת' ועורכים ניסויים על שומן במזון, זיהוי פחמימות, ויטמינים ותפקיד המים בגוף. באמצעות כלי מחקר ושאלונים מנתחים התלמידים את תוצאות הניסויים. בקורס 'נקודת מבט' המיועד לשתי שכבות הגיל, מפתחים התלמידים חשיבה ויצירתיות ויוצרים עבודות אמנות תוך ביטוי הנושא הנלמד ויישום טכניקות שונות.
קורס נוסף, 'אני, אתה וההמצאה הבאה' מיועד למצטייני כיתות ה'-ו' ועוסק בהתפתחות הטכנולוגיה ובישום הלמידה בניסיון לגלות את ההמצאה הבאה. את התוכנית מלווה יועצת בית הספר בקורס חברתי ערכי שנועד לתת למשתתפים כלים להצלחות וכישלונות ולהתמודדות בין מצטיינים. במקביל משתלם צוות המורים אחת לחודש ורוכש כלים למיצוי מקסימאלי של התוכנית בקרב התלמידים.
  
על תוכנית 'אמירים'
התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הינו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו. התכנית מתחילה בבית הספר היסודי, נמשכת לאורך שנות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.
מטרות התוכנית
· עידוד בתי הספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.
· פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות בקרב תלמידים ומורים כאחד.
· הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
· פיתוח תכניות ייחודיות שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים ובקבוצות.
 
 
Comments