אליפות הסייבר - קוד מונקי


https://il.playcodemonkey.com/

קוד מונקי במספרים  :
94% משתתפים בפעילות הבית ספרית .
מקום 1 במטה יהודה (בתי ספר מעל 150)
מקום חמישי מחוז ירושלים .
מקום 111 בתחרות הארצית .
Comments