בית‏ > ‏

משימת הערכה במדעים 2019

תרגול המשימה -  
כניסה לתלמידים - 
ה1 - 
ה2 - 

התלמידים צריכים להיכנס לקישור דרך הינשוף עם סיסמת ההזדהות של משרד החינוך.

משימה להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית לכיתות ה' תתקיים ביום ראשון, י' באדר ב' תשע"ט, 17 במרץ 2019 ולמשך שלושה שבועות.

      בהצלחה !! 


סיוע ועזרה : 
תמיכה טכנית למשימה המתוקשבת 
מרכז המורים הארצי למדע: 03-6409663 lamda@post.tau.il 
צוות class-e 052-566-5706 

משימות הערכה, היכנסו לסביבת המודל המוגנת


לאחר שהתלמידים סיימו לבצע את המשימה על המורה לנעול את המשימה באמצעות אייקון מנעול שמופיע במסך המורה. נעילה זו חשובה כדי שהתלמידים לא יוכלו להמשיך את המשימה מהבית. 

תדריכים למורים :
תדריך מלא להנחיות לקראת העבודה בסביבה המתוקשבת
תדריך 1: כיצד נרשמים למשימה וכיצד משייכים כיתות
סרטון הדרכה לתדריך מספר 1
תדריך 2: כיצד שולחים קישור של המשימה לתלמידים וכיצד מפעילים את המשימה.
סרטון הדרכה לתדריך מספר 2
תדריך 3: כיצד תלמידים נרשמים למשימה
סרטון הדרכה לתדריך 3
תדריך 4: כיצד נותנים ציונים לתלמידים
סרטון הדרכה לתדריך מספר
4
Comments