בית‏ > ‏

משימת הערכה במדעים 2018

 
כניסה לתלמידים - 
ה1 - 
ה2 - 

התלמידים צריכים להיכנס לקישור דרך הינשוף עם סיסמת ההזדהות של משרד החינוך.

      בהצלחה !! 


סיוע ועזרה : 
תמיכה טכנית למשימה המתוקשבת 
מרכז המורים הארצי למדע: 03-6409663 lamda@post.tau.il 
צוות class-e 052-566-5706 
לאחר שהתלמידים סיימו לבצע את המשימה על המורה לנעול את המשימה באמצעות אייקון מנעול שמופיע במסך המורה. נעילה זו חשובה כדי שהתלמידים לא יוכלו להמשיך את המשימה מהבית. 

תדריכים למורים :
תדריך מלא להנחיות לקראת העבודה בסביבה המתוקשבת
תדריך 1: כיצד נרשמים למשימה וכיצד משייכים כיתות
סרטון הדרכה לתדריך מספר 1
תדריך 2: כיצד שולחים קישור של המשימה לתלמידים וכיצד מפעילים את המשימה.
סרטון הדרכה לתדריך מספר 2
תדריך 3: כיצד תלמידים נרשמים למשימה
סרטון הדרכה לתדריך 3
תדריך 4: כיצד נותנים ציונים לתלמידים
סרטון הדרכה לתדריך מספר
4
Comments