בית‏ > ‏מרחבי עבודה‏ > ‏

ימי שיא מיוחדים

יום אנגלית - https://sites.google.com/site/hashaharenglish/

יום איכות הסביבה - https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/ywm-ykwt-hsbybh-hbynlwmy

שבוע איכות הסביבה - https://sites.google.com/site/greenweek2013/

יום התלמיד - https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/ywm-ykwt-hsbybh-hbynlwmy

יום בריאות וחינוך גופני - https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/ywm-sy-brywt-whynwk-gwpny

שבוע הספר העברי - https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/sbw-hspr-hbry

פרויקט שירשת - https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/syrst

מקדם בריאות - https://sites.google.com/site/healthhashahar/

יחידת לימוד במקרא מנהיגות בספר שמואל -  https://sites.google.com/site/manhigothashahar/

יחידת לימוד במקרא ירושלים לב העולם - https://sites.google.com/site/hashaharjerusalem/  
 
יום שיא בחשבון וזהירות בדרכים (משולב) https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/ywm-sy-hsbwn-wzh-b

Comments