בית‏ > ‏

לוח חינוך גופני

מצורפים לידיעתכם ושימושכם, לוחות חלוקת מגרשים בהפסקות וכן תקנון להתנהלות במגרשי הספורט.

דגשים/הערות -
  • חלוקת המגרשים תהיה, כאמור, על פי תכנית מוגדרת מראש (להלן):
  • בימי גשם, וכשהמגרש רטוב, לא יותר שימוש בכדורים במגרשים. 
  • במגרש האספלט יותר שימוש בכדורעף ובכדור ספוג, בלבד. 
  • חלוקת מגרש הכדורגל/כדורסל, בשלב זה, לידיעה בלבד, עד להשמשתו. 
  • הציוד המיועד לשימוש בהפסקות, יאוחסן, דרך קבע, בארון בכניסה לחדר מורים. 
  • תורנים כיתתיים יופקדו על הוצאת הציוד והחזרתו התקינה. 
המעקב ביום נתון על ההתנהלות במגרשים בהפסקות יהיה באחריות תורני החצר מבין הצוות ובתיאום מול המחנכות.
האחריות הכוללת לציוד תהיה בידי צוות חנ"ג ואוראל.
בלוחות (ימי ג, ה) רשומה גם הפסקה פעילה - זו תופעל מתום חודש אוקטובר. מתכונת הפעלתה תופץ בנפרד.

נא ראו פירוט מלא בקובץ התקנון.

מודים על שיתוף הפעולה. בהצלחה.
צוות חנג (אביבית, חיים)
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:57
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58
ĉ
בית ספר השחר - admin,
28 באוג׳ 2018, 8:37
ĉ
בית ספר השחר - admin,
28 באוג׳ 2018, 8:37
ĉ
בית ספר השחר - admin,
27 באוג׳ 2018, 21:58