https://hangouts.google.com/call/i4V0HVcEN4t0sLpF3hjmAAEI
מפגש לכיתות א-ב בקרוב
מפגש לכיתות ד-ו בקרוב 
הכניסה באמצעות דפדפן כרום בלבד ! 
מזדהים עם gmail ומתחילים במפגש . בהצלחה !

כישוריי חיים - יועצת בית הספר 
קישור 1 -   קישור 2

על השבוע הלאומי -
שבוע הלאומי לגלישה בטוחה הינו מערך אירועים ופעילויות חינוכיות המתקיימים מדי שנה בכל רחבי הארץ. השנה, האירוע יצוין בין התאריכים 4-9 בפברואר 2018, ויתמקד בעידוד תלמידים, מורים והורים לגלות מעורבות ואמפתיה כלפי חבריהם ברשת וזאת תוך חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.