אירועים קרובים בבית ספרנו

https://4310b1a9-a-dece4997-s-sites.googlegroups.com/a/hashachars.biz/home/home/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C.JPG?attachauth=ANoY7cp7taxljMrOlIBmHob2KvfkdfOrkEe-p0KD_YT9P3_1LZax8Oo7M4QR3NmJK6otPYMPYS8sQuZKGclKKn4-Axymv88vPlybm8Mk6E086zelYkmON_seMvn6NBt3_3sSrXkStLhsBBAaYFCM_nSGMtLk3Lbgw90MZrRe0xfJqv-sQA07atBRvdpvklXl7VVTvtNLQm5c2-3l9_jP-cPdppnZ8QsPgcuFHsAV_2mfAi_zuvMzcD-n7sStqHJaelNerYRsnxmgY0jVlVzKJ7xsMkmpRljSOMgt44yboExz3X_xw4M8bKU%3D&attredirects=0 מידעון חודשי - אפריל!
מידי חודש יעלה לאתר מידעון חודשי ובו מידע על אירועי החודש עדכונים ימסרו בכיתות ארכיון חודשים קודמים .. 
  בשבוע הבא  - משימת מפמ"ר
משימה ארצית לתלמידי כיתה ה יוצאת 
לדרך , המשימה תהיה בחדר המחשבים בין השעות 10.00-12.00 . 

https://sites.google.com/a/hashachars.biz/home/home/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C.JPG
חלוקת שעות חדר מחשבים ועגלת ניידים - בנייה
קוד פתוח לתלמידים - שעת הקוד הבינלאומי 3