יצאנו לחופשת פסח . נשוב ביום ראשון 28.4.2019

תשלומי השאלת ספרים תש"פ
כמידי שנה , בית הספר משתתף בפרויקט השאלת ספרים . 
התשלום עבור כל תלמיד הינו 280 ש"ח . 
בתחילת שנה כל תלמיד יקבל סל ספרים מלא , התלמידים מתחייבים לשמור 
על איכות ושלמות הספרים ובסוף השנה להחזיר את הספרים. 
כולל בוגרי שכבת ו . 
התשלום למזכירות בית הספר יד 10.6.19 . 
מנהלת בית הספר והנהגת הורי השחר. 

https://4310b1a9-a-dece4997-s-sites.googlegroups.com/a/hashachars.biz/home/home/%D7%9C%D7%95%D7%97%20%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C.JPG?attachauth=ANoY7cp7taxljMrOlIBmHob2KvfkdfOrkEe-p0KD_YT9P3_1LZax8Oo7M4QR3NmJK6otPYMPYS8sQuZKGclKKn4-Axymv88vPlybm8Mk6E086zelYkmON_seMvn6NBt3_3sSrXkStLhsBBAaYFCM_nSGMtLk3Lbgw90MZrRe0xfJqv-sQA07atBRvdpvklXl7VVTvtNLQm5c2-3l9_jP-cPdppnZ8QsPgcuFHsAV_2mfAi_zuvMzcD-n7sStqHJaelNerYRsnxmgY0jVlVzKJ7xsMkmpRljSOMgt44yboExz3X_xw4M8bKU%3D&attredirects=0