תכנית ניצנים- צהרון לאחר יום הלימודים לכיתות א׳-ב׳ שנה״ל תש״פ
תכנית מסובסדת ע״י משרד החינוך.
מיקום: בתוך מבנה בית הספר, באחת הכיתות שיוקצו לצהרון באופן קבוע.
זמני פעילות: מסוף סיום הלימודים עד השעה 16:30
ארוחת צהריים: קייטרינג ״עדי קייטרינג״- ארוחת צהריים חמה ומאוזנת שמוגשת לאחד סיום הלימודים בתחילת הצהרון. (יש פיקוח של משרד הבריאות והחינוך כל שלושה חודשים במטבח הקייטרינג)
צוות: רכזת בית ספרית (מתוך צוות בית הספר); נמצאת 4 שעות
שבועיות, תפקידה לבנות את
הלו״ז של הצהרון ולפקח על הנעשה במהלך הצהרון. מובילה וסייעת שנמצאות עם הילדים בכל ימי הצהרון ומעבירות את התכנים הפדגוגים. השאיפה שיהיו גם כן מתוך צוות בית הספר. אם הן לא מהצוות דואגים לאנשי חינוך/ עם ניסיון. הצוותים עוברים הכשרות במהלך כל השנה ומלווים ע״י מנחה פדגוגית.
תכנים פדגוגים: תכנים של משרד החינוך. יש באתר של משרד החינוך- תכנית ניצנים גישה לתכנים הפדגוגים שיועברו במהלך השנה..
חוגים: 2 חוגים קבועים בשבוע.. השנה היה חוג חקלאות שהתחלף בבישול לאחר כחצי שנה וחוג חיות שהיה קבוע לאורך כל השנה.
רישום: דרך אתר המועצה, בדף הראשי בנושאים החמים מצד ימין.
אין הסעות חזרה לבתים

לכל שאלה: ניצן, מנהלת רשותית תכנית ניצנים:
02-9958874/052-7250874