Priser för båtplats

priser för båtplats

* Gäller endast båtar som redan finns i föreningen. Klubbens bryggor är inte dimensionerade för båtar bredare än 2,20 meter.