Gästplatser

Det finns 11 gästplatser vid våra bryggor: 6 platser i Karlslund, 1 i Vår Bostads väg och 4 i Båtstigen.

Platserna får lånas i max 3 dygn, men går inte att boka i förväg (principen är "först till kvarn").

Platserna är uppmärkta med skyltar både från sjösidan (bryggkanten) och på ovansidan av bryggan. Om du, eller någon du känner vill bruka platsen ska du alltid kontakta respektive bryggtillsyningsman. Kontaktuppgifter finns här på hemsidan samt på de anslagstavlor som finns vid varje brygga.