Vaktinstruktioner

Tjänstgöringen börjar på kvällen de datum du själv anmält och avslutas nästa morgon vid klubbhuset i Karlslund där du bekräftar genomfört vaktpass genom att signera med namn och fastighetsbeteckning. Där hämtar du också den neongula väst som du ska bära när du går vakt (glöm inte att lämna in den igen nästa morgon).

Kan du inte gå på din tilldelade tid så får du själv byta vaktpass. I klubbhuset finns vaktlistan anslagen samt en förteckning över båtplatser och båtägare. Vaktchefen ska alltid informeras då byte av vaktpass sker.

Medtag egen ficklampa! Vid hårt väder ska flytväst bäras.

Det åligger vaktlaget att:

  • Vid avpatrullera samtliga bryggor inom tilldelat hamnområde.
  • Kontrollera att sjösatta båtar är ordentligt förtöjda samt att inga tecken på inbrott eller annan åverkan föreligger. Vid behov av hjälp med förtöjningar och dylikt ska i första hand båtplatsinnehavaren kontaktas. Förteckning finns i klubbhuset.
  • Vid pågående tillgrepp eller oroligheter, larma polisen på telefon 114 14
    • (SOS 112 ringer du endast i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp, det vill säga där fara föreligger för liv, egendom eller miljö). Vaktlaget ska under inga omständigheter ge sig in i handgemäng med eventuella fridstörare.
  • Vid allvarliga problem av annat slag, kontakta respektive bryggtillsyningsman.
  • Vid hårt väder: Använd flytväst vid patrullering. Kontrollera och åtgärda förtöjningar om det går – var försiktiga!!
  • Noga notera anmärkningsvärda händelser i vaktliggaren.
  • Avsluta och bekräfta genomfört vaktpass med namnteckning och fastighetsbeteckning i vaktliggaren i klubbhuset.

Fullständiga instruktioner finns i Klubbhuset eller kontakta vaktchefen.