קייטנת קיץ דיגיטאלית

http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/Pages/Home-Page.aspx
תלמידים בוגרי כיתות ד' ומעלה שימו לב! גם בקיץ הזה אגף טכנולוגיות מידע מזמין אתכם להצטרף לקייטנות הדיגיטליות ללא תשלום 

מודעות לגלישה בטוחה.מסיבת סיום מחזור י"ט