בית - ספר "הראשונים" מעלות

שד' ירושלים 24, מעלות-תרשיחא

טל': 04-9979021 פקס: 04-9570358

harishonim@harishonim.tzafonet.org.il :דוא"ל

סמל המוסד 214221 (נדרש במילוי הטופס)

שלבי אימון של אליפות הסייבר תש"פ התחילו.

השנה אפשר להשתתף במספר תחרויות מרתקות בקוד ובמתמטיקה.

כדי להיכנס למגרש משחקים יש להזדהות באמצעות ססמה של משרד החינוך.

ניתן לבחור בכל משחק שמתאים לגילכם.