עדכונים חמים


תרגיל רעידת אדמה


הנהגת התלמידים מפעילה הפסקה ירוקה
https://goo.gl/photos/mVu8ZMhkDz9cffsG6

ב"הרעות" גולשים בטוח ומושיטים יד לעזרה:

ב"הרעות גולשים בטוח ומושיטים יד לעזרה"


שבוע קיימות ובריאות לקראת ט"ו בשבט
https://goo.gl/photos/GRDyQb4CBe9wWq7JA

ברכות לילידי חודש פברואר

טקס ראש חודש שבט וחלוקת מצטייני חודש טבת

https://goo.gl/photos/azKRp6fanGUUjjo27

בית ספר הרעות


באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות היוצרים ולשמור על זכויות הפרט. במידה והנכם מרגישים שפגענו בזכויות היוצרים או\ו בזכויות הפרט, אנא הביאו זאת לידיעתנו.