THÔNG TIN HS‎ > ‎

Hoạt động Đội TNTP


CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014

--------

 

Năm học 2013 - 2014 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ huyện Duy Tiên thi đua lập thành tích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Duy Tiên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước của Đoàn và Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014 tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Duy Tiên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X về "Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt là Hội đồng Đội cấp xã.

2. Đẩy mạnh triển khai các phong trào “Nghìn việc tốt”,“Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tiếp tục cuộc vận động “Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Đội có kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới.

3. Quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai có hiệu quả mô hình “Xe đạp 1000đ” năm học 2013-2014.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

 

“Thiếu nhi Hà Nam

Tiếp bước cha anh

Làm nghìn việc tốt

Xứng cháu Bác Hồ”

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh

a. Mục đích: Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, hình thành nhân cách cho thiếu nhi thông qua các phong trào, các hoạt động của Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan của Bác Hồ; để các em phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 b. Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Duy Tiên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2012-2015. Triển khai rộng khắp phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, hướng dẫn các em xây dựng các công trình, phần việc măng non. Phát động trong thiếu nhi“Chào mừng chiến thắng Điện Biên phủ”; hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng.

- Phát động phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” để thiếu nhi  trong toàn huyện hiểu được ý nghĩa, biết phấn đấu, lập thành tích và có những việc làm cụ thể hướng về Biển đảo.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin như website, bản tin tuổi trẻ… Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp.

2.  Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; tạo phong trào thi đua sôi nổi nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em  nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển của địa phương của đất nước.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp", "Rèn nét chữ, luyện nết người"...

- Tuyên truyền và tổ chức triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia cuộc vận động “Cùng em tôi đến trường, "Giúp bạn vượt khó"; triển khai và duy trì các mô hình; câu lạc bộ học tập  "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", Câu lạc bộ "Toán học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi"...

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo hiếu học"...;Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Vui khỏe an toàn - Học ngàn điều hay

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

 * Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như Chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích” . Tiếp tục thực hiện các phong trào "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh”, động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh trường học.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn… duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em”, “Phóng viên nhỏ’’, “Đội phát thanh măng non”, “Đội tuyên truyền măng non”  tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội.

- Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng” tham mưu cơ chế chính sách; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Chú trọng phối hợp tham mưu, triển khai đề án “Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở văn hóa vui chơi trẻ em giai đoạn 2012 – 2015” đến 2020.

4. Xây dựng Đội vững mạnh – Tiến bước lên Đoàn

* Mục đích: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên; Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội, đặc biệt là cấp xã.

* Nội dung và giải pháp:

a- Công tác nhi đồng:Triển khai và cụ thể hóa các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” cho phù hợp với lứa tuổi và tính đặc thù của từng địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động dành cho Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi: "Búp măng xinh", Sao nhi đồng chăm ngoan”, "Em là phụ trách Sao", "Ai tài - Ai khéo", "Sao vui của em", "Tuổi nụ, tuổi hoa"... tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức, giúp các em làm quen với Nghi thức Đội.

b- Công tác đội viên:Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi, sổ theo dõi rèn luyện đội viên đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Để nâng cao hiệu quả các cơ sở Đội tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên”, chương trình “Khi em là đội viên” với quy mô và hình thức phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. Các Liên đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên theo từng đợt (Mỗi đợt khoảng 10-20 em) tại các khu di tích lịch sử để giáo dục các em về truyền thống, lịch sử của quê hương, đất nước.

c- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội:Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 góp phần tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong tương lai. Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Thủ lĩnh trẻ tương lai", "Lãnh đạo trẻ tương lai"... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

d- Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp cơ sở. Đối với những địa phương chưa hoặc không có điều kiện thành lập Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn có thể triển khai các mô hình CLB phụ trách thiếu nhi, Chi đoàn phụ trách thiếu nhi để đảm bảo việc triển khai hiệu quả hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên – Tổng phụ trách Đội và Hội đồng Đội cấp cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, thị trấn; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu.

5. Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương

* Mục đích: Tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Điều lệ Hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi các cấp; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

* Nội dung và giải pháp:

- Triển khai “Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT, ngày 19/12/2012. Đánh giá quy trình, phương pháp triển khai Chương trình rèn luyện phụ trách từ năm 2004 đến nay, rút kinh nghiệm để hoàn thiện và thực hiện chương trình có hiệu quả trong thời kỳ mới.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai chương trình “Đào tạo Tổng phụ trách Đội và cán bộ Đội” hàng năm. Duy trì tốt sự phối hợp giữa phòng Giáo dục và Hội đồng Đội huyện, trong công tác bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội. Tiếp tục phối hợp, tham mưu cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi các cấp theo hướng gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Triển khai mô hình “Xe đạp 1000 đồng”

* Mục đích: Tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy tinh thần tương thân tương ái của thiếu nhi trong toàn tỉnh cùng giúp đỡ các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn về vật chất, tinh thần để học tập và rèn luyện.

* Nội dung và giải pháp: Triển khai thực hiện tốt mô hình “Xe đạp 1000 đồng” thông qua hình thức mỗi liên đội nuôi 01 chú heo đất và tổ chức chăm, nuôi trong suốt năm học bằng việc tiết kiệm tiền sinh hoạt cá nhân hàng ngày của các em đội viên. Số kinh phí thu hoạch được từ heo đất sẽ được sử dụng vào việc mua xe đạp để tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Phong trào được phát động xuyên suốt cả năm học, tổ chức phát động vào đầu năm học mới và tổng kết khi kết thúc năm học (Có hướng dẫn chi tiết gửi sau).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện

-  Chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014.

          - Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi Duy Tiên” nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2013.

          - Hướng dẫn tổ chức hoạt động cắm trại thu truyền thống năm 2013 tại 21 xã, thị trấn và hướng dẫn tổ chức “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết trung thu ở tất cả các cơ sở Đội vào tối 15/8 âm lịch.

          - Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.

          - Tổ chức Hội thi “Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi” cấp huyện.

          - Tổ chức Hội thi “Búp măng xinh” khối tiểu học.

          - Phối hợp Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ ” cấp huyện tham gia thi cấp tỉnh năm 2014;

- Triển khai tốt mô hình “ Xe đạp 1000 đ”.

          - Tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

          - Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014; triển khai chương trình năm học 2014 – 2015.

          2. Cấp liên Đội:

 

 

- Hoàn thành Kế hoạch công tác và đăng ký khen thưởng các cấp gửi về Hội đồng đội huyện trước ngày 27/9/2013.

- Báo cáo Sơ kết Công tác Đội học kỳ I trước ngày 24/12/2013; Báo cáo tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi về Hội đồng đội huyện trước ngày 26/5/2014.

- Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014 của Hội đồng Đội huyện Duy Tiên. Các Liên đội chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng chương trình năm học thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị, báo cáo với Hội đồng Đội các xã, thị trấn. Chủ động tham gia các hoạt động do Hội đồng Đội các xã, thị trấn và cấp huyện tổ chức. Tổ chức triển khai, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014 theo đúng tiến độ quy định.

Trên đây là Chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014. Hội đồng Đội các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tiễn tổ chức triển khai có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:

- HĐĐ Tỉnh (B/c);

- TT huyện đoàn (B/c);

- Phòng GD&ĐT (P/h);

- Các liên đội trong toàn huyệnHĐĐ (T/h);

- Nhà văn hóa thiếu nhi huyện (T/h);

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đinh Đức Cảnh

 

 

 

 

ĉ
Khánh Đào,
14:19, 14 thg 10, 2013
ĉ
Khánh Đào,
08:17, 14 thg 10, 2013
ĉ
Phạm Văn Cảnh,
09:01, 27 thg 5, 2013
ĉ
Khánh Đào,
08:15, 14 thg 10, 2013
Comments