Xếp hạng các trường theo kết quả thi đại học năm 2012

đăng 02:18, 7 thg 9, 2012 bởi Dinh Vuong Son Managerment ICT

UBND TỈNH HÀ NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điểm trung bình thi đại học 3 môn của các trường phổ thông năm 2012  

(chỉ xét thí sinh TN năm 2012, những trường có trên 30 lượt thí sinh dự thi các khối A, A1, B, C và D)

STT
(toàn quốc)

STT
(tỉnh Hà Nam)

Tên trường phổ thông

Mã trường

 Số lượt
 dự thi

 Ex

Địa chỉ trường PT

25

1

THPT Chuyên Biên Hòa

24011

359

     19.42

P. Minh Khai, TP Phủ Lý

247

2

THPT Lý Nhân

24041

655

     13.38

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

249

3

THPT Kim Bảng C

24033

390

     13.37

Xã Đồng Hoá, Kim Bảng

264

4

THPT Phủ Lý A

24012

489

     13.24

P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý

270

5

THPT Nam Lý

24043

430

     13.18

Xã Tiến Thắng, Lý Nhân

285

6

THPT  Nam Cao

24045

234

     13.09

Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân

286

7

THPT Duy Tiên A

24021

592

     13.09

Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên

289

8

THPT Bình Lục A

24061

655

     13.08

Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

367

9

THPT Duy Tiên  B

24022

456

     12.64

Thị trấn Đồng văn,Duy Tiên

370

10

THPT Kim Bảng B

24032

397

     12.64

Xã Tân Sơn, Kim Bảng

379

11

THPT Thanh Liêm A

24051

543

     12.59

X.Liêm Thuận, Thanh Liêm

384

12

THPT Phủ Lý B

24013

451

     12.58

Xã Thanh Châu, Phủ Lý

462

13

THPT Bình Lục B

24062

525

     12.29

Xã Vũ Bản , Bình Lục

481

14

THPT Bình Lục C

24063

443

     12.22

Xã Tràng An, Bình Lục

517

15

THPT Thanh Liêm C

24055

364

     12.09

Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm

576

16

THPT Kim Bảng A

24031

382

     11.83

Thị trấn Quế, Kim Bảng

579

17

THPT  Nguyễn Hữu Tiến

24024

40

     11.83

Xã Trác Văn, Duy Tiên

586

18

THPT Bắc Lý

24042

428

     11.80

Xã Bắc Lý, Lý Nhân

641

19

THPT Duy Tiên C

24023

256

     11.60

Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên

655

20

THPT Thanh Liêm B

24052

438

     11.56

Thanh Nguyên, Thanh Liêm

665

21

THPT Lý Thường Kiệt

24035

311

     11.54

Xã Thi Sơn - Kim Bảng

1838

22

THPT Dân lập Bình Lục

24064

205

       9.03

Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

1887

23

THPT D. lập Trần Hưng Đạo

24044

182

       8.92

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2041

24

THPT Dân lập Thanh Liêm

24053

230

       8.58

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

2042

25

THPT DLập Lương Thế Vinh

24014

153

       8.58

P Lương Khánh Thiện PLý

2074

26

Trung tâm GDTX Duy Tiên

24025

62

       8.51

Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên

2344

27

Trung tâm GDTX Kim Bảng

24034

117

       7.89

Thị trấn Quế , Kim Bảng

2403

28

Trung tâm GDTX Lý Nhân

24046

53

       7.76

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2538

29

Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Nam

24015

94

       7.43

P. Minh Khai, TP Phủ Lý


Comments