משימות תרגול והכנה למיצ"ב -ה'

תלמידי כיתות ה

שלום רב,

מצורפים דפי תרגול להגשה (משימת החובה).

אנא הדפיסו אותם, פתרו והגישו ביום א (6.5).

הקפידו על הצגת דרכי הפתרון, על כתב יד קריא ועל בדיקת תשובותיכם.

המעוניינים ואלה שביקשו תרגול נוסף - מצורפת משימת רשות.

בהצלחה רבה

יפעת.