תוכניות העשרה

ותחרויות ארציות במתמטיקה

הכנה לאולימפיאדות ולתוכניות מצוינות

ג-ד

תשעח - שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - פתרון שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - פתרון שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב ב - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב ב - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

ה-ו

תשעח - שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - פתרון שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעח - פתרון שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב א - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב ב - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב ב - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

תשעט - פתרון שאלון שלב הגמר - אולימפידה למתמטיקאי הצעיר

לכולם

האולימפידה של אורנג'

אתר השאלות המתמטיות

מבחן דוגמא- לקראת נוער מוכשר במתמטיקה של בר אילן לכיתה ה

מחנה אימונים אולימפיאדת המתמטיקה