כדור קופץ לסל

גורם פעולה "כאשר לוחצים על ..."

נקודת פתיחה של הדמות "הסתר" , "הצג" , "קפוץ אל (X,Y)"

תנועה מתמשכת : "גלוש אל...(X,Y)"

לולאה מחזורית: "לעולמים" (בתפריט בקרה).

אתגר:

- גרמו לכדור לדבר לדוגמא: "לחצו עליי לקליעה לסל "

- צרו מצב שבו אם לוחצים על הכדור הוא יקלע לסל וכאשר לוחצים על רווח הוא יקפץ לכוון החוץ "OUT".