תפוח נופל מהעץ

שלבים ודרישות

יבוא רקע (במה) של עץ.

יבוא דמיות תפוח ודמות אחרת למשל ילד

גורם פעולה "כאשר לוחצים על ..."

נקודת פתיחה של הדמות "הסתר" , "הצג" , "קפוץ אל(x,y).. "

תנועה מתמשכת : "גלוש אל..." (x,y).. על התפוח לזוז בתנועה אנכית (מלמעלה ללמטה)

רמז רק Y משתנה

לולאה מחזורית: "לעולמים" (בתפריט בקרה).

כאשר התפוח מגיע לראש הדמות הוא ישדר מסר "אַיי"

דמות הילד תקבל את המסר ותאמר "אַיי" למשך 3 שניות.

שנו את משך ה "אַיי" למשך אקראי סביר בתפריט "מפעילים".

אביב ורוני - תפוח נופל מהעץ